رفع مسئولیت

با سلام

در صورتی که محصولی بدون رضایت ناشر یا نویسنده آن توسط کاربری منتشر گردد در صورت درخواست ایشان، بازار فایل این اجازه را دارد که محصول را بلافاصله از سایت حذف نماید، در نتیجه ناشر یا نویسنده محترم نمی تواند بازار فایل را مقصر در این مسئله بداند. با تشکر