(درخواست حذف اثر)

بازار فایل تابع قوانین و پایبند به حقوق مولفین و ناشرین است. چنانچه اثری در این سایت قرار گرفته که بدون رضایت مالکین آن اثر است ،از طریق آدرس (Bazaarefile@gmail.com)(با قید نام و نام خانوادگی ،نام اثر،شماره تماس و تعیین مالکیت) به ما اطلاع دهید تا آن اثر از سایت حذف گردد.